Home

สารปรับสภาพดินบานเย็น

นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทย ใช้ดีกับพืชทุกชนิด ปรับสภาพดิน ฟื้นฟูราก กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน

“บานเย็นรากขาว” รากแข็งแรง รากขาว รากยาว เร่งแตกราก เพิ่มราก รากกินปุ๋ย แตกกอ แตกใบ เร่งโต เพิ่มผลผลิต ลดค่าปุ๋ย

“สารปรับสภาพดินบานเย็น ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากธรรมชาติสู่ต้นพืช”

“5 พลังจากธรรมชาติ ที่เป็นความลับมานับล้านปี”

ฮิวมิค แอซิด (Humic Acid)
รากพืชสามารถดูดซับธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองได้ดีขึ้น กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน ดินร่วนฟู ลดการแข็งกระด้างของหน้าดิน ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย พืชตอบสนองปุ๋ยมากขึ้น ลำต้นและรากพืชมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

แร่ธาตุจากหินภูเขาไฟ (Minerals)
ต้นพืชจะเขียวเข้ม ปริมาณเชื้อโรคลดลง ต้นพืชที่โทรมจากโรคต่างๆ และไม่กินปุ๋ย จะกินทันทีหลังจากได้รับธาตุอาหารจาก Minerals แล้ว พืชที่ต้องการบำรุงใบ หรือ ต้น เมื่อได้รับแล้ว ปลายยอดของพืชจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้น พืชแข็งแรงขึ้น มีความสมดุลของธาตุอาหารรองและธาตุอาหารที่สำคัญกับพืชจากธรรมชาติ ป้องกันอาการโทรมหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วยเหลือสภาพขาดธาตุอาหารรองในระยะยาว ดังนั้น “Minerals คือ ธาตุอาหารที่มีความสำคัญที่พืชต้องการ”

แร่ธาตุหายาก (Rare Earth)
ช่วยสนับสนุนกระบวนการทางชีวเคมีของพืช ส่งเสริมกระบวนการตรึงไนโตรเจน และการดูดซับไอออนของรากพืช ส่งเสริมการดูดซับแมงกานิส และเหล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงโดยส่งเสริมเอนไซม์ Mg-ATPase ยับยั้งการทำงานของพิษเชื้อรา (Mycotoxin) สามารถบรรเทาภาวะเครียดและช่วยการเจริญเติบโตของพืชได้ดี

คลื่นความถี่ (Plant Stimulation)
การเพิ่มจำนวนและการพัฒนาของรากดีขึ้น อัตราการงอกของเมล็ดสม่ำเสมอและแข็งแรง โรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลดลง ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช พืชแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้ เสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยและยาต่างๆ พืชจึงสามารถตอบสนองได้ดีขึ้น เป็นธาตุอาหารเสริมของพืช ทำให้พืชเขียวเข้ม และลดอาการขาดธาตุอาหารรอง

ราไมคอร์ไรซ่า (Mycorrhiza)
ช่วยปกป้องการติดเชื้อโรคทางระบบรากของกล้าไม้และต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากให้มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำและแร่ธาตุ ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินดีขึ้น ช่วยเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในดินให้ต้นไม้สามารถนำไปใช้ได้ ช่วยให้ระบบรากของต้นไม้มีความแข็งแรงและมีอายุยืนยาว ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแห้งแล้ง


“สารปรับสภาพดินบานเย็น ใช้ดีกับพืชทุกชนิด”


ชุดผลิตภัณฑ์บานเย็นรากขาว

สารปรับสภาพดิน บานเย็น
ช่วยปกป้องการติดเชื้อโรคทางระบบรากของกล้าไม้และต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากให้มีป

สารเพิ่มผลผลิต บานเย็น
ช่วยปกป้องการติดเชื้อโรคทางระบบรากของกล้าไม้และต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากให้มีป

ซิลิก้า บานเย็น
ช่วยปกป้องการติดเชื้อโรคทางระบบรากของกล้าไม้และต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากให้มีป

อะมิโน บานเย็น
ช่วยปกป้องการติดเชื้อโรคทางระบบรากของกล้าไม้และต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากให้มีป